Regels

1. Poule-indeling
Het poule-systeem wordt bepaald door het aantal teams. De poule-indeling wordt bepaald bij loting voor het toernooi. Per poule beginnen te spelen de teams uit Amsterdams, vervolgens uit de Mediene tot slot uit het buitenland. De buitenlandse teams worden vooraf verdeeld over de poules

2. Programma
Teams spelen op de velden en tijden zoals staan vermeld in het programma, maar de toernooileider heeft het recht het programma te wijzigen. De teamcaptain heeft de plicht om zich met zijn team te melden bij de baancommissaris: 5 minuten voor iedere wedstrijd! Op nalatigheid volgt verlies van 3-0.
– Er wordt niet getost
– Het thuisspelende team is eerstgenoemde in programma en speelt richting Amstelveen; het uitspelende team trapt af
– Buitenspelregel vervalt bij de jeugd
– Scheidsrechters geven begin- en eindsignaal
– Spelers dragen scheenbeschermers, geen sieraden, geen noppen op kunstgras

3. Gele en Rode Kaarten
a) 1 gele kaart = schorsing voor de volgende wedstrijd
b) 2 gele kaarten in 1 wedstrijd = zie c rode kaart
c) Rode kaart = schorsing voor de verdere wedstrijd + 1 tot meer wedstrijden tot het hele toernooi of volgende toernooien
Let op! Geschorste spelers dienen zich bij aanvang van hun wedstrijd te melden bij de wedstrijdmelding op straffe van 3–0 verlies van alle gespeelde wedstrijden en schorsing van de teamcaptain.

4. Wissels
Er mag onbeperkt worden gewisseld, maar een gewisselde speler mag niet meer in dezelfde wedstrijd op het veld komen. Bij overtreding volgt verlies van 3 – 0 van alle gespeelde wedstrijden alsmede schorsing van de teamcaptain.

5. Leeftijdsgrenzen
Bij overtreding van de leeftijdsgrenzen kunnen alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden met 3-0 verloren worden verklaard en kan schorsing volgen voor de verantwoordelijke teamcaptain. De teamcaptain dient aannemelijk te kunnen maken dat een speler van zijn voldoet aan de gestelde leeftijdseisen.

6. Poulewinnaar
De eindstand van de poule wordt bepaald door de volgende regels. Daarbij geldt dat de eerstgenoemde regel het eerst van toepassing is. Wanneer er geen beslissing uitkomt, dan geldt de volgende regel:
1e: Meeste punten
2e: Hoogste doelsaldo
3e: Meest gescoorde doelpunten
4e: Onderling resultaat uit de poule
5e: Als 1 t/m 4 geen winnaar aanwijst, wordt de eindstand van de poule beslist met penalty’s in de ‘serie van 3′. D.w.z. 1 serie van 3 penalty’s en vervolgens “1 om 1”

7. Te laat/Incompleet
Het toernooi begint precies om 08.30 uur Nederlandse tijd. Teams, die het veld betreden op JMT of met minder dan 8 man, hebben hun wedstrijd verloren met 3-0. Op meer dan 1 maal reglementair verlies volgt diskwalificatie van het team. Vervolgens worden alle (gespeelde) wedstrijden van het gediskwalificeerde team in dezelfde poule met 3-0 verloren verklaard. Let op! Er kan en moet worden begonnen met 8 man.

8. Kleedkamers
Omdat teams en scheidsrechters de kleedkamers met elkaar delen, worden deze niet afgesloten. Zo kan iedereen naar binnen of naar huis wanneer men wil. Dus neem geen dure spullen mee. Jom Ha Voetbal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade of de financiële gevolgen daarvan wegens ongevallen, verlies of diefstal of annulering toernooi wegens overmacht (bv weersomstandigheden). Schadeclaims van derden op Jom Ha Voetbal vanwege vernielingen worden verhaald op individuele spelers en/of teams.

9. Joodse deelname
Deelname is voorbehouden aan teams die verbonden zijn aan een Joodse organisatie. Alle spelers van een team moeten minimaal een Joodse ouder hebben of een officiële Joodse partner.

Onder Joods/ Joodse ouder verstaan wij:

  • deelnemers met een Joodse moeder/ grootmoeder volgens de normen van het LJG, NIK en PIG
  • deelnemers die uitgekomen zijn bij één van de drie kerkgenootschappen LJG, NIK en PIG

Onder Joodse organisaties verstaan wij:

  • Officiële Joodse verenigingen/stichtingen
  • Vriendenteams mits goede referenties en mits spelers voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden

Uitzondering: Deelname van niet-Joodse sportvrienden is toegestaan mits deze speler werknemer is bij een niet-commerciële Joodse vereniging/stichting.