Erecode

Jom Ha Voetbal is bedoeld om jaarlijks de Joodse gemeenschap via een gezellige familiesportdag bij elkaar en tot elkaar te brengen. Bij Jom Ha Voetbal gelden de spel en gedragsregels van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) en de Europeaan Maccabi Confederation. Met toestemming van de KNVB zijn een aantal officiƫle spelregels gewijzigd. Stel alleen spelers op die voldoen aan de voorwaarden (zie inschrijving) en passen binnen de doelstelling.

 • Aanvoerders hebben met elkaar de plicht om ervoor te zorgen dat iedere speler/ bezoeker weer gezond thuis komt
 • Stel alleen spelers op, die voldoen aan de regels van Fair Play en de toelatingsregels voor deze Joodse familiesportdag
 • Bezorg in de eerste plaats je leden een gezellige dag en stel ze op in je team, ook al zijn het minder goede voetballers
 • Bescherm de tegenstander, de scheidsrechter en de toernooileiding tegen onsportief of wangedrag van je spelers, je eigen grensrechter en je supporters. Doe dit ongeacht wat er is gebeurd of wie er is begonnen!
 • Ga bij moeilijkheden meteen tussen de ‘heethoofden’ staan en stuur (of wissel) deze meteen van het veld, ook al is het nog zo’n goede voetballer en ook al is “de ander begonnen”. Aanvoerders overleg zo nodig met elkaar
 • Geef het goede voorbeeld aan je spelers. Aanvaard zonder protest de beslissing van de scheidsrechter, ook al ben je het er niet mee eens! Na de wedstrijd heb je het recht om bezwaar te maken bij de toernooileider. Sta nooit toe dat een ander dan jij als de teamcaptain gaat protesteren tegen een beslissing van de scheidsrechter of de toernooileider. Jij bent de aanvoerder en niemand anders
 • De toernooileider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scheidsrechters. Voor klachten wend je je tot de toernooileider. Onze organisatie zal je klacht serieus behandelen met als doel de kwaliteit van het evenement te verbeteren
 • Help de scheidsrechter met een grensrechter, b.v een reservespeler
 • Laat alleen die voetballers spelen, die staan vermeld op je spelerslijst
 • Vraag nooit of sta nooit toe dat een (goede) speler uit een ander team bij jou gaat meespelen om zo te kunnen winnen
 • Respecteer bij het jeugdtoernooi de leeftijdsgrenzen
 • Zorg dat je spelers scheenbeschermers dragen
 • Geeft het goede voorbeeld aan de jeugd die staat (op) te kijken naar je spel
 • Houd met Fair Play de naam hoog van jouw team, jouw organisatie en van jezelf als teamcaptain tegenover de pers en onze gemeenschap

Let op: Deelnemers die de erecode schenden met wangedrag worden gediskwalificeerd en geschorst voor 1 tot 3 jaar betreffende deelname en toegang. Procedure: Na hoor en wederhoor doet de toernooileiding meteen uitspraak. Hoger beroep is niet mogelijk.