Individele aanmelding

Zit je op voetbal?

Hoe lang zit je al op voetbal?

Ben je tussen de 6-12 jaar en wil je deelnemen aan Jom haVoetbal? Zit je niet op Rosj Pina en heb je nog geen team? Vul dan dit formulier in.
Na aanmelding en betaling van een bijdrage van € 10,- zoeken wij een team voor je (alleen voor kinderen t/m 12 jaar).
Betalen kan op NL54 INGB 0004 5747 32 op naam van Jom Ha Voetbal.

Let op: 1 juni is de inschrijving gesloten of zoveel eerder als het toernooi is volgeboekt.

Ieder speler, begeleider, coach betaalt ook 3 euro extra entree bij de ingang/ kassa. (geef uw kind voldoende geld mee).