Regels

 1. Poule-indeling
Het poule-systeem wordt bepaald door het aantal teams. De poule-indeling wordt bepaald bij loting voor het toernooi. Per poule beginnen te spelen de teams uit Amsterdams, vervolgens uit de Mediene tot slot uit het buitenland. De buitenlandse teams worden vooraf verdeeld over de poules

2. Programma
Teams spelen op de velden en tijden zoals staan vermeld in het programma, maar de toernooileider heeft het recht het programma te wijzigen. De teamcaptain heeft de plicht om zich met zijn team te melden bij de baancommissaris: 5 minuten voor iedere wedstrijd! Op nalatigheid volgt verlies van 3-0.

 • Er wordt niet getost
 • Het thuisspelende team is eerstgenoemde in programma en speelt richting Amstelveen; het uitspelende team trapt af
 • Buitenspelregel vervalt bij de jeugd
 • Scheidsrechters geven begin- en eindsignaal
 • Spelers dragen scheenbeschermers, geen sieraden, geen noppen op kunstgras

3. Gele en Rode Kaarten

 • Gele kaart = 2 minuten tijdstraf
 • 2 x gele kaart in dezelfde wedstrijd = uitsluiting voor wedstrijd + volgende wedstrijd
 • Rode kaart = schorsing voor de verdere wedstrijd + volgende wedstrijd, tot het hele toernooi of volgende toernooien, dit na beoordeling wedstrijdleiding

4. Wissels
Er mag onbeperkt worden gewisseld, maar een gewisselde speler mag niet meer in dezelfde wedstrijd op het veld komen. Bij overtreding volgt verlies van 3 – 0 van alle gespeelde wedstrijden alsmede schorsing van de teamcaptain.

5. Leeftijdsgrenzen
Bij overtreding van de leeftijdsgrenzen kunnen alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden met 3-0 verloren worden verklaard en kan schorsing volgen voor de verantwoordelijke teamcaptain. De teamcaptain dient aannemelijk te kunnen maken dat een speler van zijn voldoet aan de gestelde leeftijdseisen.

6. Poulewinnaar
De eindstand van de poule wordt bepaald door de volgende regels. Daarbij geldt dat de eerstgenoemde regel het eerst van toepassing is. Wanneer er geen beslissing uitkomt, dan geldt de volgende regel:
1e: Meeste punten
2e: Hoogste doelsaldo
3e: Meest gescoorde doelpunten
4e: Onderling resultaat uit de poule
5e: Als 1 t/m 4 geen winnaar aanwijst, wordt de eindstand van de poule beslist met penalty’s in de ‘serie van 3′. D.w.z. 1 serie van 3 penalty’s en vervolgens “1 om 1”

7. Te laat/Incompleet
Het toernooi begint precies om 08.40 uur Nederlandse tijd. Teams, die het veld betreden met minder dan 8 spelers (indien op een heel veld wordt gespeeld) of 5 spelers (overige velden), hebben hun wedstrijd verloren met 3-0. Op meer dan 1 maal reglementair verlies volgt diskwalificatie van het team. Vervolgens worden alle (gespeelde) wedstrijden van het gediskwalificeerde team in dezelfde poule met 3-0 verloren verklaard. Let op! Er kan en moet worden begonnen met 8 man.

8. Kleedkamers
Omdat teams en scheidsrechters de kleedkamers met elkaar delen, worden deze niet afgesloten. Zo kan iedereen naar binnen of naar huis wanneer men wil. Dus neem geen dure spullen mee. Jom Ha Voetbal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade of de financiële gevolgen daarvan wegens ongevallen, verlies of diefstal of annulering toernooi wegens overmacht (bv weersomstandigheden). Schadeclaims van derden op Jom Ha Voetbal vanwege vernielingen worden verhaald op individuele spelers en/of teams.

9. Joodse deelname
Deelname is voorbehouden aan teams die verbonden zijn aan een Joodse organisatie. Alle spelers van een team moeten minimaal een Joodse ouder hebben of een officiële Joodse partner.

Onder Joods/ Joodse ouder verstaan wij:

 • Deelnemers met een Joodse moeder/ grootmoeder volgens de normen van het LJG, NIK en PIG
 • Deelnemers die uitgekomen zijn bij één van de drie kerkgenootschappen LJG, NIK en PIG

Onder Joodse organisaties verstaan wij:

 • Officiële Joodse verenigingen/stichtingen
 • Vriendenteams mits goede referenties en mits spelers voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden

Uitzondering: Deelname van niet-Joodse sportvrienden is toegestaan mits deze speler werknemer is bij een niet-commerciële Joodse vereniging/stichting.

Huisregels Jom Ha Voetbal

Huisregels
Om jouw verblijf op Jom Ha Voetbal zo prettig mogelijk te laten verlopen hanteren wij duidelijke huisregels. Als bezoeker of deelnemer van Jom Ha Voetbal ga je akkoord met de volgende huisregels en ben je verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Volg je allen tijde aanwijzing van de organisatie op
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar
 • Het is verboden om te roken op of om de velden
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in je bezit te hebben
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in je bezit te hebben
 • Je dient je medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien  je medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dien je het terrein te verlaten
 • Op grond van jouw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond de locatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel jou de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd
 • De organisatie, eigenaar van de locatie, of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker
 • Het betreden van de locatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker
 • Je stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden
 • Alle voetballers moeten op het veld goed schoeisel, scheenbeschermers en voetbalkleding dragen
 • Houd met fair play de naam hoog van jouw team, jouw organisatie en van jezelf als teamleider / coach tegenover de pers en onze gemeenschap. Geef het goede voorbeeld aan de aanwezige jeugd en andere toeschouwers van je wedstrijden
 • Alle spelers zijn gehouden aan het fair play reglement van Jom Ha Voetbal zoals dat op de site staat